Fundacja „FUNKOMITYWA”

Fundacja „FUNKOMITYWA” to organizacja pozarządowa powstała, jako efekt wieloletnich doświadczeń na polu działalności związanej z kulturą i aktywnością społeczną.

Misją Fundacji jest szeroko rozumiana promocja twórczości debiutujących artystów oraz upowszechnianie istniejącego dorobku kulturalnego, poprzez zaprezentowanie go w innych niż dotychczas przestrzeniach artystycznych, jak również wykorzystanie potencjału twórczego młodych wykonawców i autorów w kontekście pomocy społecznej. Cel ten chcemy realizować poprzez dwa typy projektów – edukacyjne i profilaktyczne.

Projekty edukacyjne to inicjatywy polegające na nowoczesnym bądź nietypowym zaaranżowaniu istniejących dzieł literackich i skierowaniu tak powstałego utworu do tych grup odbiorców, których dotychczasowy kontakt z kulturą i sztuka mógł być utrudniony. W chwili obecnej projekty z tej grupy to: realizacja musicalu „Pan Twardowski”, przeznaczonego do wystawiania wśród Polonii litewskiej i ukraińskiej oraz adresowany przede wszystkim do młodzieży „Projekt – Mickiewicz”, czyli poezja Adama Mickiewicza we współczesnych aranżacjach muzycznych.

Projekty profilaktyczne to z kolei akcje kulturalno – społeczne którymi chcemy objąć osoby zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek, sytuację materialną bądź uwarunkowania środowiskowe. Dwa podstawowe programy realizowane w ramach tej formy działalności to:

„Dajemy Pozytywną Energię” – adresowane do dzieci i młodzieży propozycje aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach prowadzonych przez współpracujących z nami muzyków, aktorów, reżyserów, plastyków, animatorów i instruktorów.

„Ciepłe Słowo Na Jesień” - projekt polegający na organizowaniu w klubach seniora i domach spokojnej starości kameralnych koncertów, opartych na popularnych utworach z lat ich młodości.

„Klinika Złotego Smoka” - czyli organizowanie spotkań z bajką i teatrem dla dzieci objętych stacjonarnym leczeniem szpitalnym. Pobyt w szpitalu jest dla dziecka przeżyciem niezwykle przykrym, wiążącym się z bólem, oddzieleniem od środowiska rówieśniczego i rozłąką z opiekunem. Mały pacjent pozbawiony stałego kontaktu z najbliższymi styka się z nieznanymi mu osobami i poddawany jest nierzadko bolesnym zabiegom medycznym. W wypadku długotrwałej hospitalizacji problemem staje się również rutyna i monotonia życia szpitalnego oraz brak kontaktu z rówieśnikami, skutkujący poczuciem wyobcowania, które może utrzymywać się długo po zakończeniu leczenia. Dlatego też, aby choć trochę urozmaicić ten czas w wybranych szpitalach organizujemy godzinne spektakle dla dzieci, wyróżniające się niezwykle starannie wykonaną scenografią, barwnymi kostiumami i profesjonalną oprawą muzyczną.

„W książkach jest moc” - Kształtowanie zainteresowania czytelnictwem i zachęcanie do samodzielnego sięgania po książki już od najmłodszych lat, jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Świat słowa pisanego, bajek i baśni oraz powieści dla najmłodszych ma kluczowe znaczenie dla kształtowania u najmłodszych wyobraźni, zdolności do refleksji czy umiejętności zrozumienia innych sposobów myślenia. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu "W książkach jest moc", promującego czytelnictwo wśród dzieci.